Nieuws uit de Brugse regio

Opendeuren īt Reitje: dienstencentra blijven met hun tijd mee gaan


Audio Reportage


Brugge, vrijdag 15/6/2007. Dit weekend houdt het Dienstencentrum īt Reitje van het OCMW, in de Annuntiatenstraat 22 open deuren. De Brugse dienstencentra, die ooit van start gingen om bepaalde basisbehoeften van de vooral armere Brugse inwoners te helpen invullen, zijn in de loop der jaren sterk met de veranderende behoeftes meegegroeid.

Van bad tot hommelcursus

Ooit was de mogelijkheid om te kunnen baden of douchen een basisbehoefte, maar tegenwoordig biedt het lokaal dienstencentrum vooral geestelijke diensten. Allerhande activiteiten, die de gebruiker in contact brengt met eigen talenten, interesses en noden, worden er aangeboden. Centrumverantwoordelijke Cis Van Hoestenberghe biedt ondermeer een cursus hommelspelen aan. Dat zeer oude muziekinstrument vindt je niet in de conservatoria, zelfs nauwelijks in een museum, maar in īt Reitje komen wekelijks een tiental mensen bijeen om samen op het oude instrument te spelen. Ze komen zelfs van buiten de provincie, ook bijvoorbeeld voor conversatielessen Spaans. Zonder grammaticaregels of huiswerk brengt een van oorsprong Peruaanse lesgeefster de taal verder bij, aan zij die als een zekere basis hebben. Het zijn vaak niet alledaagse cursussen, waarin het contact tussen de cursisten vaak nog belangrijker is dan de inhoud van de cursus zelf, die īt Reitje, en de andere dienstencentra van het OCMW uniek maken, zegt een trotse OCMW voorzitter Frank Van De voorde: "de sociale cohesie van de buurt en de mensen is immers waar het om gaat."

(FN-Op Locatie)
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag