Economie

UINIZO voor opsplitsing RVA


Audio Reportage


West-Vlaanderen, dinsdag 13/3/2007. UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, kant zich tegen de actie van de socialistische bonden, die tegen de mogelijke splitsing van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zijn.

Uit een recente bevraging in opdracht van de ondernemersorganisatie, wil 81% van de 700 bevraagde ondernemers immers de totale regionalisering voor een doeltreffender aanpak van de werkloosheid.

Niet te hard van stapel

UNIZO waarschuwt tegelijkertijd echter deze verzuchtingen niet af te schilderen in een zwart wit polemiek: "de Vlaamse KMOīs hebben immers alle baat bij een welvarend en koopkrachtig WalloniŽ", zegt Axel Ronse, woordvoerder van de ondernemersorganisatie.

UNIZO stelt dat "de enorme discrepantie inzake sociaaleconomische realiteit" beide regioīs oproept tot een tewerkstellingsbeleid op maat. Voor een verlaging van de werkloosheidsuitkering in Vlaanderen hoeven de bonden hoegenaamd niet te vrezen, door de gegenereerde welvaart vanwege een efficiŽnt beleid op maat zullen de uitkeringen in Vlaanderen deze welvaart wellicht volgen. WalloniŽ zal op haar beurt geresponsabiliseerd worden en werk maken van een dwingender activeringsbeleid waardoor ook daar de welvaart zal stijgen en de hoogte van de uitkering niet in het gedrang zal komen, verwachten de ondernemers.

(FN-Meegedeeld-UNIZO)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Tewerkstelling    Vakbonden    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag