Economie

Architecten willen duidelijkheid over brandpreventienormen


Audio Reportage


Nationaal, maandag 12/3/2007. De overgrote meerderheid van de Vlaamse architecten (92%) vindt dat er nood is aan een vastgelegde procedure voor brandpreventieadviezen. 78% weet zelfs niet tot wie ze zich moeten richten als ze zich niet kunnen vinden in het vooropgestelde advies van de plaatselijke brandweer.

Geen lijn

Verschillende aanpakken in beroeps- en vrijwillige brandweerkorpsen die advies verstrekken, maar ook de wirwar aan gemeentelijk reglementen, maken het voor de architecten vaak onvoorspelbaar, hoe de brandweer over een project denkt.

NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, voerde een onderzoek uit bij 500 architecten en peilde naar het reilen en zeilen bij brandpreventieadviezen in Vlaanderen. Hieruit blijkt duidelijk dat de architect houvast mist in de complexe reglementeringen. "Er is een duidelijk gebrek aan procedures en weinig uniformiteit. Eigenlijk moeten heel wat brandweerkorpsen meer ondersteuning moeten krijgen, om hun moeilijke taak van preventie bij bouwprojecten te kunnen vervullen," zegt architect Gilbert Van Hecke, voorzitter van de NAV.

(FN-Meegedeeld-NAV)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag