Nieuws uit de Brugse regio

VLIZ: Vlaamse kust testgrond voor toekomstige Europese ontwikkelingen


Audio Reportage


Oostende, maandag 20/11/2006. Uit de onlangs uitgegeven "State of the Coast of the Southern North Sea" blijkt dat de Vlaamse kust heel wat verschillen vertoond, met deze van de ons omringende landen. Dat ze meer bebouwd waren, wisten we wellicht al zonder boekje, maar der verschillen gaan verder, en de studie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) toont volgens Ann-Katrien Lescrawaet van het VLIZ aan, dat Vlaanderen en de Vlaamse kust eigenlijk een soort testgrond is, voor toekomstige Europese ontwikkelingen.

Het boek

"State of the Coast of the Southern North Sea" is een 140 bladzijden dik, zeer fraai uitgegeven boek, waarin resultaten van heel wat onderzoeken naar de toestand van de kustreken en kustwateren rond de Zuidelijk Noordzee aanschouwelijk worden vergeleken en geduid. De studie is nodig om een ruimer debat over duurzaam kustbeheer te kunnen voeren, aan de hand van verstaanbare, juiste en up-to-date informatie.

Het boek 'State of the Cost of the Southern North Sea' is uitgegeven in het Engels, en gaat over de kust van Zeeland, Vlaanderen, Nord-Pas de Calais, Kent, Thames en Essex. Daarnaast zijn alle cijfergegevens nog eens veel ruimer ter beschikking gesteld via de website van, het VLIZ.

(FN-Op Locatie)
Meer over Literatuur    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag