Nieuws uit de Brugse regio

Brugge vierde werelddag tegen extreme armoede


Audio Reportage

Brugge vierde werelddag tegen extreme armoede
Brugge, maandag 16/10/2006. Zondag 15 oktober was een hoogdag voor de Brugse mensen in armoede en de organisaties die hen ruggesteunen. ATD vierde wereldbeweging, Ūze Plekke en Wieder, drie Brugse verenigingen die zich inzetten om hun mensen een stem te geven hadden een hele dag in elkaar gestoken waar duidelijk werd dat personen in armoede wel degelijk iets te zeggen hebben.

De drie Brugse verenigingen willen 'hun' mensen zodanig mondig maken, dat ze zelf voor hun rechten kunnen opkomen. Maar zover zijn we nog niet. De ruggesteun van ATD, Wieder en Ūze Plekke is er nu nog wel nodig, aldus Bea Van Aecke.

Wieder is al sinds februari bezig de mensen hun ding te laten zeggen via een toneelstuk. De talrijke aanwezigen konden hier horen wat hen bezighoudt. Ūze Plekke had het over het woonbeleid. Zij stelden de veel te dure huurprijzen aan de schandpaal.

Oraganisatrice Bea Van Aecke vertelde achteraf dat ze zich gesteund voelt door de politiek, die al van bij het begin positief stond tegenover het initiatief. Marie Perdaens uit Aalst, die voor de regering werkt als ervaringsdeskundige, bewees hier dat iemand na een lange opleiding armen een stem kan geven op het hoogste niveau.

Lieve Mus, schepen van Sociale Zaken van Brugge, dan wel in de vorige legislatuur, bewees dat het stadsbestuur achter het initiatief staat. Gezien de nog kersverse verkiezingsuitslagen, kon ze nog niet zeggen of Welzijn terug onder haar hoede zou komen. In ieder geval : persoonlijk engagement was er wel. Zij was er ook ten stelligste van overtuigd dat er werk dient gemaakt te worden van een beter woonbeleid.

Op de vraag of die 700 sociale woningen waarvan de burgemeester op de Vlaamse televisie gewag maakte er zullen komen was ze wel positief gezind. Ze sprak ook eerder van die sociale mix.

Dirk Defauw, gedeputeerde voor Welzijn, zal zich, als de nieuwe provincieraad geļnstalleerd is zich opnieuw inzetten voor de armsten uit onze samenleving. Hij brak een lans voor de huurwaarborg van het OCMW.

(Patrick Pieters-Op Locatie)
Meer over Lieve Mus    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag