Nieuws uit de Brugse regio

Bouw Gistels windmolenpark gestart


Audio Reportage

Bouw Gistels windmolenpark gestart
Gistel, dinsdag 5/9/2006. Deze morgen heeft burgemeester Roland Defreyne de eerste spadesteek gegeven van het windmolenpark te Gistel. Het windturbineproject van Aspiravi te Gistel omvat 4 windturbines Enercon E70-4 met elk een vermogen 2.000kW. De machines die behoren tot de best beschikbare technologie op dit ogenblik, zonder tandwielkasten wat de energieopbrengst, de duurzaamheid en de hoeveelheid geproduceerde bijgeluiden ten goed komt. De turbines hebben een ashoogte van 85m en wieken met een lengte van 35m. Ze zijn qua omvang vergelijkbaar met de hoge nieuwe windmolens aan de Brugse Pathoekeweg: De tiphoogte is 120m. De geraamde productie is ongeveer 16.000.000 kWh per jaar wat het equivalent is het elektriciteitsverbruik van ongeveer 5.000 gezinnen. Hiermee wordt jaarlijks een CO2-besparing van 12.160ton gerealiseerd. De gezamenlijke investeringskost bedraagt zo'n 9.500.000EURO.

Lange voorgeschiedenis

Reeds in 2001 werd op initiatief van de West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM) een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van windturbines langs de snelweg op grondgebied Gistel. Deze aanvraag werd de aanleiding tot het onderzoek en de opmaak door het Vlaams Gewest, in nauwe samenwerking met de stad Gistel, van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Met dit RUP Dit RUP werd in juli 2003 door de Vlaamse Regering een zone voor windturbines afgebakend in landbouwgebied langs de A18 ten oosten van de afrit Gistel. In het voorjaar 2004 werden de stedenbouwkundige- en milieuvergunning aangevraagd. De milieuvergunning volgde vrij snel en werd in juni 2004 toegekend. De stedenbouwkundige vergunning liet evenwel nog een tijdje op zich wachten en het duurde nog tot juni 2005 vooraleer deze werd verleend.

Luchthavenperikelen

Belgocontrol en de luchthaven van Oostende konden zich met deze vergunningen niet verzoenen en dienden een verzoek tot schorsing in bij de Raad van State. Pas begin dit jaar volgde het arrest vanwege de Raad van State dat het verzoek tot schorsing verwierp. De investeringsbeslissingen werden genomen en eindelijk kon gestart worden met de voorbereidende acties noodzakelijk voor de realisatie van het project.


Bouw van de windmolens
De werkzaamheden zijn gisteren gestart (op 4 september 2006.) In een eerste fase wordt gestart met het aanleggen van de toegangswegen, het uitgraven van de bouwputten en het heien van de funderingspalen. Daaropvolgend worden de betonsokkels gegoten met daarin de voet van de windturbine. Iedere betonsokkel heeft diameter van 15m en een hoogte van 2,6m. Het een volume bedraagt ongeveer 288m. Samen met het betonijzer van 36ton/betonsokkel vormt dit de fundering die aldus een massa van 720ton. Deze werkzaamheden zullen tot halfweg november duren waarna het uitharden van het beton kan plaatsvinden. Intussentijd wordt door de distributienetbeheerder WVEM de netinfrastructuur uitgebouwd, de middenspanningscabines geplaatst en de kabels tussen de windturbines aangelegd.

In januari 2007 volgt de verdere afwerking van het project met de aanvoer van de onderdelen van de windturbines, de assemblage en tenslotte de oprichting van de turbines zelf. De indienstname is voorzien voor de periode februari-maart 2007.

(FN-Op Locatie)

Meer over Milieu    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag