Nieuws uit de Brugse regio

Peeters: opmaak businessplan luchthaven kan starten


Oostende, woensdag 16/8/2006. Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters, heeft vandaag met vertegenwoordigers van publieke en private actoren de start gegeven voor de opmaak van het businessplan voor de luchthaven van Oostende-Brugge.

De Vlaamse regionale luchthavens hebben een groot sociaal-economisch belang. Luchthavens zijn, net als zeehavens, belangrijke economische poorten voor Vlaanderen, die bijdragen tot de Vlaamse welvaart. Vandaar heeft de Vlaamse Regering op 2 juni 2006 een visienota goedgekeurd waarin een gemeenschappelijke strategie is vooropgesteld die elke luchthaven maximale kansen biedt, rekening houdend met de eigen sterkten. Het uitgangspunt van de Vlaamse Regering, is een evenwicht creŽren tussen enerzijds de economische groeimogelijkheden, ondermeer gemeten aan de hand van tewerkstelling, toegevoegde waarde, ecologie en de kwaliteit van de leefomgeving.

In uitvoering van dit beleid is minister Kris Peeters gestart met de opmaak van een geŽngageerd businessplan voor de luchthaven Oostende. Bij de opmaak van dit businessplan wordt onderzoek gedaan naar een duurzame en rendabele exploitatie van de luchthaven. In het kader van een 'Balanced Growth' wordt de maatschappelijke haalbaarheid onderzocht. Belangrijk aandachtspunt is de organisatievorm en de verdeling van de publieke en private verantwoordelijkheden.

Stuurgroep van start

Vandaag vond de startvergadering plaats van de stuurgroep voor de ontwikkeling van dit businessplan voor de luchthaven van Oostende. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van private en publieke actoren op lokaal en bovenlokaal niveau en wordt voorgezeten door minister Kris Peeters.

Vracht

De luchthaven van Oostende is heden vooral actief op het vlak van het full freight vrachtvervoer. Daarnaast richt de luchthaven zich ook op passagierscharters opleiding van piloten en technici. Oostende is erkend als E.U.-grens-inspectiepost voor het vervoer van levende dieren, dierlijke producten en bederfbare goederen.

Het hoofdbestanddeel van de activiteit op de luchthaven Oostende-Brugge bestaat uit intercontinentaal vrachtvervoer. De luchthaven profileert zich als een lage kosten distributiecentrum voor het wereldwijde vrachtvervoer met volledige vrachtvliegtuigen.

De luchthaven Oostende verzorgde in 2005 een totale vrachttrafiek van 108.260 ton, waarvan 26.388 ton in transit. In totaal waren er 25.132 bewegingen, waarvan 2.770 van vrachtvliegtuigen, 998 van chartervluchten en 624 van zakenvluchten. Het aantal passagiers bedroeg in totaal 126.144, waarvan 101.213 op chartervluchten.

De rechtstreekse tewerkstelling op de luchthaven bedraagt 385 personen (cijfer opgenomen in het rapport van het Vlaams Forum Luchtvaart Ė mei 2004). De onrechtstreekse tewerkstelling bedraagt in regel anderhalve maal tot tweemaal de rechtstreekse tewerkstelling.

Organisatie bijsturen

Om adequaat te kunnen inspelen op de hevige concurrentie binnen de luchtvaartsector, dient de organisatie de nodige flexibiliteit aan de dag te kunnen leggen. De organisatie en beleidsstructuur van de Vlaamse regionale luchthavens is momenteel aan een grondige herziening toe.

Op korte termijn wordt voor de luchthaven Oostende gestreefd naar duurzame tewerkstelling op en rond de luchthaven. Tegelijk wordt ook voor een leefbare woonomgeving gekozen. Dit veronderstelt het werken in de richting van een 'balanced growth'. Deze groei zal een geconditioneerde groei zijn zoals opgenomen in de huidige milieuvergunning die door minister Peeters werd toegekend op 25 april 2005, op basis van een uitgevoerde project-MER met het oog op een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen.

Deze vergunning is afgeleverd voor de normale periode van 20 jaar. Op die manier biedt zij rechtszekerheid aan de exploitant en wordt de hinder voor de omwonenden en het milieu maximaal beperkt, vooral door een plafonnering van het aantal toegelaten nachtvluchten tussen 23 en 06 uur en een beperking van de nachtelijke geluidsbelasting. De milieuvergunning laat dus een geconditioneerde groei van het luchtverkeer toe
.
De meest adequate organisatiestructuur zal worden uitgewerkt, waarbij privť-investeerders en/of lokale overheden extra middelen en impulsen kunnen geven aan een verdere ontwikkeling, binnen de huidige milieuvergunning.

'De betrokkenheid van de stuurgroep is essentieel. Met geŽngageerde investeerders, die naast een financiŽle injectie, eveneens know-how en een lange termijn strategie meebrengen zal het onderzoek, welke gefinaliseerd zal zijn tegen eind 2006, leiden tot een businessplan waaraan de engagementen van alle betrokkenen eenduidig zijn gekoppeld.': aldus minister Kris Peeters.

(FN-Meegedeeld-KP)
Meer over Milieu    Tewerkstelling    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag