Nieuws uit de Brugse regio

Opnieuw veerpont tussen Lissewege en achterhaven Zeebrugge?


Audio Reportage


Brugge, vrijdag 28/7/2006. Brugs sp.a-gemeenteraadslid Jürgen Vanpraet stelt voor opnieuw een veerpont voor fietsers en wandelaars in te leggen in Lissewege over het Boudewijnkanaal naar het legendarische café den Overzet in de Zeebrugse Achterhaven.

Geschiedenis

Ter hoogte van dat café den Overzet bestond gedurende meer dan 100 jaar een overzetdienst, zelfs voor auto´s. Met de uitbouw van de haven ging de aandacht voor dit veerpont tussen Lissewege dorp en de Achterhaven geleidelijk aan verloren. Op 31 december 1986 werd het veerpont dan ook opgedoekt.

"Intussen is er zowel op ruimtelijk als op recreatief vlak één en ander in beweging gekomen. Enerzijds is het zo dat het niet opgehoogde gedeelte van de Achterhaven de komende jaren een nieuwe invulling krijgt als natuur- en wandelgebied. Deze zone is immers aangeduid als compensatiegebied voor elders verloren gegane natuur in de Zeebrugse haven. Het gebied is bovendien Europees beschermd als vogel- en habitatgebied. Daarnaast is er via het sterk toegenomen fietstoerisme een groeiende vraag om opnieuw deze historische verbinding over het Boudewijnkanaal mogelijk te maken" aldus Jürgen Vanpraet.

100 jaar haven

"Het 100-jarig bestaan van de haven van Zeebrugge in 2007 en de viering die daar is aan gekoppeld, vormt de ideale gelegenheid om terug werk te maken van een modern beperkt veerpont voor voetgangers en fietsers. Dankzij moderne technieken kan dit op een veilige manier gebeuren zonder al te veel kosten en zonder enige hinder voor het scheepvaartverkeer op het Boudewijnkanaal. De vele fietsers en bezoekers aan Lissewege kunnen hierdoor een uniek stuk natuur ontdekken. Het verhoogt meteen de aantrekkelijkheid en de recreatieve mogelijkheden van Lissewege als fietsknooppunt. Ongetwijfeld komt dit ook het imago van de haven van Zeebrugge ten goede. Mits wat beperkte verkeersaanpassingen ter hoogte van de Herdersbrug, is er zo ook een nieuwe fietsverbinding mogelijk met de stad en met Dudzele en Damme. Voor de financiering van het project kan er een dossier ingediend worden bij het Kustaktieplan. Ook middelen uit het Stedenfonds kunnen eventueel worden gebruikt"

"Het veerpont zou uitgebaat kunnen worden door het stadsbestuur in overleg met het VVV van Lissewege en zou kunnen bediend worden door een jobstudent tijdens de maanden juli en augustus. Iets die bijvoorbeeld nu reeds gebeurd langs de Leie, op diverse plaatsen in Limburg en op tientallen plaatsen in Nederland. Eventueel kan dit bij succes later ook uitgebreid worden tijdens het voorjaar met enkele weekends of tijdens activiteiten. Ook de lokale horeca van Lissewege zal hier wel bij varen" besluit Jürgen Vanpraet.

Vorige zomer lanceerde gemeenteraadslid Jürgen Vanpraet reeds eerder de idee van een nieuwe fietsbrug over de Expresweg ter hoogte van de Blankenbergse Dijk. Dit fietsproject wordt tegen begin volgend jaar gerealiseerd met middelen uit het Stedenfonds en van het Kustaktieplan.

(FN-Meegedeeld-sp.a)
Meer over Politiek    sp.a    Horeca    Zeebrugge    Lissewege    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag